Op. Dr. S. Sengül AKOVA

Op. Dr. S. Sengül AKOVA

Doğum Tarihi: 1979

Yabancı dil:  İngilizce

Eğitim Bilgileri ve Çalıştığı Kurumlar

Tıp Fakültesi: 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996/2002)                                                                             

Uzmanlık: 19 Mayıs Üniversitesi  Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı (2002 - 2007)

- University of Califormia, San Francisco, Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery  (Ocak –Mart 2006)

Mesleki Üyelikleri

- Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Katıldığı Konferans, Çalıştay ve Sunumlar

- Baş Boyun Kanserlerinde Uygulanan Radyoterapinin Koku Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması  (2007)

- Plasma Endotelin-1 Levels in Patients with Sudden Sensorineural Hearing Loss. M. Koyuncu, S. Atmaca, A. Coban, S. Civici. J ınt Adv Otol 2008; 4:86-91

- Ani işitme kaybı olan hastalarda prognoz üzerine etkili faktörlerin incelenmesi M. Koyuncu, Y. Tanyer, T. Şeşen, R. Ünal, A. Tekat, S. Atmaca, S. Çivici. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi (Ekim-Aralık 2006 Cilt 23 Sayı 4 Sayfa 120- 124)

- Travmatik Fasiyal Paralizili Bir Hastada Transmastoid Dekompresyon ile Ucuca Fasial Sinir Anastomozu. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı (Mayıs 2005 Sayfa 106)

- Ani Sensorinöral İşitme Kaybı Olan Hastalarda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Özet Kitabı (Mayıs 2005 Sayfa 33)

İŞ DENEYİMİ:  

- Van İpekyolu Devlet Hastanesi (2008- 2009)

- İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2011- 2020)

- Anatomica Tıp Merkezi (2020 – Halen)