Vertigo, baş dönmesi demektir; Latince kökenli bir sözcüktür. Ülkemizde vertigo, birçok kişi tarafından yanlış tanımlanmaktadır. Her baş dönmesi yapan hastalığa vertigo teşhisi konulduğu izlenimi var. Ancak vertigo bir hastalık değil; bir semptomdur, herhangi bir hastalığın göstergesidir.
Vertigo şöyle anlatılabilir; vücudu dengede tutan çeşitli organ sistemleri vardır. Örneğin içkulak sistemi, beyin sistemi, derin duyu sistemi ve gözlerimiz bu sistemlerden bazılarıdır. Bu 4 sistemin koordineli olarak çalışmasıyla dengemizi sağlayabiliriz. Bu sistemlerden herhangi birisi bozulduğu zaman denge kaybolur. Böylece vertigo dediğimiz baş dönmeleri ve denge kayıpları ortaya çıkar. Dolayısıyla vertigo bir hastalık adı olarak değil bir hastalık belirtisi adı olarak kullanılmalıdır.