Vertigo'nun sosyo-ekonomik açıdan önemi var mıdır?

Vertigonun sosyo-ekonomik açıdan önemi büyüktür çünkü yaptığımız bazı araştırmalar sonucunda toplumun dörtte birinin vertigo problemi yaşadığını tespit ettik. Bu, hem sosyal hem de ekonomik açıdan topluma büyük yaralar veren bir olaydır. Vertigolu bir hastanın tedavisi uzun sürerse bu durum iş ve para gücünden kaybına sebep olur. Bunu toplumun dörtte biri üzerinden değerlendirecek olursanız; sosyo-ekonomik açıdan ne kadar önemli bir belirti olduğunu görebilirsiniz.