Denge bozukluğu sırasında iç kulaktaki bir fonksiyonun azalması veya ortadan kalkması sonucunda sadece baş hareketleriyle düzenlenen göz hareketlerinde de bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmalar sonucunda gözlerde istenmeyen, kişinin istemi dışında ortaya çıkan hareketler oluşur. Bu hareketlere nistagmus adı verilmektedir. Biz bu şekilde videonistagmografi cihazıyla bu istenmeyen göz hareketlerini bilgisayar ortamında ve kızıl ötesi kamerayla görüntüleyerek birçok hastalığın tanısını koymuş olmaktayız.
Işığı takip testinde belirli bir düzende hareket eden ışık, hasta başını hareket ettirmeden gözler tarafından takip edilir. Bu şekilde, gözlerin bu takibi doğru biçimde yapması veya yapamaması sonucu hastalığın teşhisine gidilir.